CNV Jongeren voorzitter Semih Eski over starters op de vastgelopen woningmarkt

De actuele situatie rondom de woningmarkt is een maatschappelijk probleem

Starters op de woningmarkt

Je bent 24 jaar, je bent net klaar met je studie en je bent het ouderlijk huis nu toch echt ontgroeid. Je gaat op zoek naar een starterswoning, maar zonder succes. Je komt erachter dat er gewoonweg geen voet tussen de deur is te krijgen. Herkenbaar? De problemen voor starters op de woningmarkt blijven zich opstapelen.

Diverse factoren helpen mee aan de vaak benarde situatie van jongeren op dit gebied. Een grote factor hierin is onder andere de vaak hoge studieschuld waar een starter mee te maken heeft.

CNV Jongeren maakt zich al een lange tijd hard voor de positie van jongeren op de woningmarkt. Dat is dringend nodig, want starters op de woningsmarkt raken steeds verder in het nauw en er is vooralsnog geen licht aan het einde van de tunnel. Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, schreef ter lancering van Platform Woonstarters een gastblog over dit onderwerp. Hierin richt Eski zich op de oorzaken waarom jonge starters het moeilijk hebben op de koopwoningmarkt. Ook biedt hij enkele belangrijke en concrete oplossingen.

Semih Eski in zijn gastblog: ”De studieschuld zorgt dat de woningmarkt voor veel starters op slot zit en blijft dat de komende periode ook doen bij ongewijzigd beleid.”


Wat is Platform Woonstarters?

Vandaag werd in de Tweede Kamer Platform Woonstarters gelanceerd. Dit digitale platform is een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in co-creatie met partijen en organisaties uit hetzelfde vakgebied. De insteek van Platform Woonstarters is het bieden van inspirerende oplossingen en duidelijke handvatten voor bestuurders en beleidsmakers om meer aandacht voor de startersproblematiek te verkrijgen. Het uiteindelijke doel? De starter op de woningmarkt helpen aan een woning.