CNV Jongeren teleurgesteld in uitspraken Hans de Boer (VNO-NCW)

Vanmorgen in de Volkskrant doet Hans de Boer, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, een aantal uitspraken. Zo noemt hij mensen met een uitkering ‘Labbekakken die aan het werk moeten’ en geeft hij in hetzelfde interview aan dat werkgevers nog onvoldoende banen creëren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. CNV Jongeren is zeer teleurgesteld in de uitspraken. Ze getuigen van een zekere wereldvreemdheid en gebrek aan draagvlak voor de afspraken in het sociaal akkoord. Voorzitter Michiel Hietkamp: ‘ Nog buiten de inhoudelijke discussie over het korten op uitkeringen, is het volstrekt onfatsoenlijk en onwenselijk om op deze manier over mensen te praten’. Binnen de regionale werkbedrijven, samenwerkingsverbanden in de 35 arbeidsmarktregio’s, wordt hard gewerkt aan het nakomen van de banenafspraak om mensen uit de uitkering aan het werk te krijgen. Hans de Boer zou zijn achterban in de regionale werkbedrijven moeten steunen in plaats van op deze manier afvallen.

CNV Jongeren pleit voor een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is en talenten tellen.