CNV Jongeren-voorzitter Justine Feitsma tekent Stagepact mbo

Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding. Daar bovenop gaan werkgevers en werknemers aan de slag om een vergoeding in de cao op te nemen. Daarbij komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Als laatst moet een pakket aan maatregelen stagediscriminatie in het mbo tegengaan; hierbij dragen scholen, (leer)bedrijven en de overheid gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor gelijke mogelijkheden voor iedere student.

Dit alles staat in het Stagepact mbo met zo’n 55 maatregelen en afspraken, dat we vandaag ondertekenden samen met andere jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden. Het Stagepact mbo is gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo gesloten en loopt tot 2027. 

Benieuwd wat erin staat?

Download het Stagepact mbo hier.