CNV Jongeren start petitie tegen schulden door zorgtoeslag

Uit onderzoek van CNV Jongeren blijkt dat 1 op de 3 jongeren zorgtoeslag moet terugbetalen, omdat hij/zij niet op de hoogte is dat je zelf actief je zorgtoeslag moet stopzetten wanneer je inkomen stijgt. De melding dat de zorgtoeslag ten onrechte is ontvangen, komt vaak pas na enkele maanden. Daardoor moeten veel jongeren honderden – en soms wel duizenden – euro’s terugbetalen aan de Belastingdienst, terwijl deze coronageneratie het financieel al niet gemakkelijk heeft op het moment. CNV Jongeren pleit voor het verlagen van de zorgpremie en het afschaffen van de zorgtoeslag om onnodige schulden bij jongeren te voorkomen en start hiervoor een petitie.

Gebrekkige voorlichting over de zorgtoeslag zorgt ervoor dat jongeren bovenop hun studieschuld nog een extra schuld opbouwen. Dit gaat niet om kleine bedragen: twintig procent van de jongeren moet meer dan duizend euro terugbetalen aan onterecht ontvangen zorgtoeslag, simpelweg omdat ze niet weten dat ze het zelf stop moesten zetten. Het merendeel van de jongeren moet bezuinigen op andere uitgaven om het terug te betalen. Eén op de drie moet zelfs een betalingsregeling aangaan. Er hebben 319 jongeren tussen de 18 en 35 jaar meegedaan aan het onderzoek en met een tiental respondenten zijn diepte interviews gehouden.

Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: “Het toeslagenstelsel is veel te ingewikkeld en leidt tot een onnodige schuld die bij jongeren veel problemen en stress veroorzaakt. Zij willen echt niet meer toeslag ontvangen dan waar zij recht op hebben, maar komen nu toch in de problemen vanwege de onduidelijkheid in het systeem. Dit kan worden opgelost door de zorgpremie te verlagen en de zorgtoeslag af te schaffen.”

Deze situatie levert geregeld schrijnende situaties op. Een van de jongeren gaf aan voor de zekerheid al zijn toeslagen gelijk volledig stop te hebben gezet uit angst dat er nog meer boetes zouden volgen. Een ander moest door de combinatie van het terugbetalen van zijn studieschuld en de betalingsregeling voor het terugbetalen van de zorgtoeslag snijden in zijn uitgaven. Terwijl dit niet nodig was als zij hadden geweten dat je zelf wijzigingen in het inkomen moet opgeven.