CNV Jongeren spreekt in Tweede Kamer over jongerenmanifest

Donderdag 28 september jl. gaf CNV Jongeren in de Tweede Kamer een toelichting op het jongerenmanifest. Het manifest is opgesteld door het SER Jongerenplatform waar CNV Jongeren onderdeel van is en bundelt die visie van jongeren op leren, werken en samenleven. In maart 2017 werd het jongerenmanifest aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Het is uniek dat we een gezamenlijke toekomstvisie hebben gepresenteerd en daarover in gesprek zijn geweest met leden van de Tweede Kamer. Op deze wijze praten en denken we mee over de toekomst van Nederland. Het geluid van jongeren is onmisbaar in politiek Den Haag. Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst”!   

Manifest: Leren, werken en samenleven

In het manifest richt het SER Jongerenplatform zich op de thema’s leren, werken en samenleven, zodat in het Nederland van de toekomst iedereen blijft meetellen. Hierin komen onderwerpen aan de orde, zoals toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarktbeleid dat is afgestemd op een dynamische levensloop. Het manifest is een breed gedragen visie van jongeren op de toekomst van Nederland – een ideaalbeeld wat CNV Jongeren wil bereiken. Eski: “Maar we zijn nog lang niet bij ons ideaalbeeld. Integendeel, in de afgelopen jaren is er in beleid veel veranderd. Tijdens het gesprek met de Kamerleden hebben wij gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van beleidswijzigingen door de tijd en generaties heen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, pensioenen, woningmarkt en zorg. We zijn benieuwd naar wat er is veranderd in beleid en wat het effect daarvan is op jongere generaties”.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform denkt gevraagd en ongevraagd mee met de thema’s die voorliggen bij de SER. Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties CNV Jongeren, VCP Young Professionals, FNV Jong, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVb), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het jongerenplatform is actief sinds oktober 2015 en geeft sindsdien input aan de adviestrajecten bij de SER.