CNV Jongeren: politiek, maak van aanpak jeugdwerkloosheid topprioriteit

“Het gaat economisch een stuk beter in Nederland, maar veel jongeren kampen nog steeds met financiële onzekerheid en weinig perspectief op een goede start van hun carrière. Het is tijd dat een nieuw kabinet de kwetsbare positie van jongeren serieus neemt en dit een plek geeft in beleid”, stelt de voorzitter van CNV Jongeren Semih Eski in een reactie op de voorlopige verkiezingsuitslag.

Jongeren hebben het sinds de crisis moeilijk op de arbeidsmarkt. Veel jongeren kampen met financiële onzekerheid en weinig perspectief op een goede start van hun carrière. Ondanks dat de economie aantrekt, zijn er nog altijd 136.000 jongeren werkloos, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Dit hoge aantal werkloze jongeren staat gelijk aan een jeugdwerkloosheidspercentage van 9,7 procent. Met name jongeren met een beperking of met een andere culturele achtergrond vinden moeilijk een baan.

CNV Jongeren stelt dat het probleem van jeugdwerkloosheid nog vele malen groter is dan blijkt uit de cijfers. Eski: “De problemen waar jongeren op de huidige arbeidsmarkt mee kampen zijn fundamenteel en structureel van aard. De WRR noemt niet voor niets in haar verkenning dat jongeren een nieuwe kwetsbare groep lijken te worden op de arbeidsmarkt. CNV Jongeren ontvangt steeds vaker zorgwekkende signalen van jongeren. Veel jongeren werken onder hun opleidingsniveau, kampen met ontevredenheid en werkstress, blijven hangen langdurige flexcontracten of een werkervaringsplek met weinig toekomstperspectief”.

Ondanks de genoemde problemen waar jongeren mee kampen, is tijdens de verkiezingscampagne door politieke partijen weinig aandacht besteed aan jongeren op de arbeidsmarkt. Dit onderwerp moet niet worden vergeten tijdens de formatie. Eski vindt daarom dat “het verminderen van jeugdwerkloosheid topprioriteit moet worden van het nieuwe kabinet”.