CNV Jongeren: Neem de zorgen van Wajongers serieus!

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Veel Wajongers met arbeidsvermogen hebben hierdoor tientallen euro’s per maand minder te besteden. “Terecht zijn veel Wajongers boos en bezorgd over de plannen van het kabinet, waaronder de korting op de Wajong-uitkering. Veel van deze jongeren staan aan de kant, terwijl ze graag aan het werk willen. In plaats van een baan, krijgen zij te maken met een flinke korting op hun Wajong-uitkering. Dit is alles behalve eerlijk”, aldus CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.

CNV Jongeren vindt dat eerst aantoonbaar de positie van Wajongers op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd, voordat er überhaupt kan worden gekeken naar de aanpassing van de Wajong-uitkering. Daarom steunen wij de actie van de FNV Wajonggroep tegen de Wajongkorting. De actie vindt plaats op woensdag 20 december 2017 om 12.30 uur voor de Tweede Kamer. Leden van CNV Jongeren die willen deelnemen aan de actie krijgen hun reiskosten vergoed.