CNV Jongeren: neem de financiële zorgen van studenten serieus

CNV Jongeren: neem de financiële zorgen van studenten serieus

Deze week is er veel aandacht in de media voor de financiële positie van studenten en starters op de woningmarkt. Aanleiding hiervoor zijn de negatieve gevolgen van het ‘sociaal’ leenstelsel. Uit onderzoek van het ISO eerder deze week blijkt dat de studieschuld van jongeren van grote invloed is op het kopen van een huis. Ook blijkt uit cijfers van DUO dat de gezamenlijke studieschuld is gestegen naar in totaal 11,2 miljard euro. De negatieve effecten van het ‘sociaal’ leenstelsel worden steeds meer zichtbaar in de praktijk: een deel van studenten heeft leenaversie, studenten met een chronische ziekte of functiebeperking worden financieel onevenredig hard geraakt, het aantal studenten met een lening is toegenomen, de gemiddelde studieschuld is fors toegenomen en starters met een studieschuld hebben moeite met het kopen van een huis.

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “CNV Jongeren maakt zich sinds de invoering zorgen over de negatieve effecten van het ‘sociaal’ leenstelsel. Het is aan studenten niet uit te leggen dat investeren in je toekomst gelijk staat aan het maken van forse schulden. Ook is het moeilijk te begrijpen dat enerzijds de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt voor het aanpakken van schuldenproblematiek en anderzijds de student in de schulden steekt. We zien graag dat de minister de financiële zorgen van de student serieus neemt”.