CNV Jongeren: Jongeren zijn de dupe van toenemende flexibilisering

“De CBS-cijfers bevestigen ons beeld van de afgelopen jaren: vooral jongeren en starters op de arbeidsmarkt zijn de dupe van toenemende flexibilisering”, zegt CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski. Uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat sinds 2003 het aandeel jongeren, in de leeftijd van 15-25 jaar, met een tijdelijk contract is toegenomen van 41 naar 68 procent. Bij de 25- tot 45 jarigen is er sprake van een toename van flexibele arbeidsrelaties, van 10 naar 20 procent.

Flexibilisering arbeidsmarkt

Eski: “De trend van verder toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt zorgt voor veel onzekerheid bij jonge mensen en zet het opbouwen van voldoende bestaanszekerheid flink onder druk. Een vast contract lijkt de uitzondering te worden in plaats van de norm en dat mag niet gebeuren”. De nadelen van een tijdelijk contract zijn groot. Eski: “Het kopen van een huis, het stichten van een gezin, het opbouwen van een goed pensioen en het hebben van zekerheid over werk en inkomen lijkt voor de groep een fata morgana: je ziet het wel, maar het is er niet”.

Flextoeslag

Het tegengaan van de flexibilisering van de arbeidsmarkt kan door het tijdelijk arbeidscontract duurder te maken. Eski: “De prijs van onzekerheid wordt nu fors betaald door jonge werkenden en dat is niet eerlijk. Jongeren hebben perspectief en zekerheid nodig op de arbeidsmarkt. Onduidelijkheid over je toekomst zorgt voor onzekerheid in je loopbaan en financiële situatie. Een flextoeslag is nodig om de flexibilisering af te remmen en om extra financiële steun te bieden in het geval dat je werkloos raakt”, aldus CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski.