CNV Jongeren in gesprek met Vaste Kamercommissie OCW over positie studenten met beperking

Op woensdag 10 april 2019 was CNV Jongeren aanwezig bij de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hier spraken we over obstakels en beperkingen die er zijn in het onderwijs en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten met een fysieke of verstandelijke beperking. CNV Jongeren vraagt hier al langere tijd aandacht voor en is blij dat dit onderwerp nu op de politieke agenda staat. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “De grootste beperking die bestaat heeft niets te maken met wat iemand wel of niet zou kunnen, maar met de manier waarop we over mensen denken. Het is positief dat er meer aandacht is voor jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd missen wij dezelfde aandacht voor deze jongeren in discussies over het onderwijs. Juist aandacht voor deze groep is hard nodig. Wij vinden het van groot belang dat studenten met een beperking tijdens hun studie voldoende vertrouwen en ondersteuning krijgen om hun diploma te kunnen behalen.”

CNV Jongeren deed tijdens de commissievergadering drie concrete voorstellen:

  1. Investeer in betere begeleiding richting stage en tijdens de stage
  2. Geef student indien nodig ruimte om langer over hun studie te doen
  3. Zorg voor een betere overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt