CNV Jongeren in debat over uitkomsten SER-verkenning

Op dinsdag 10 september ging CNV Jongerenvoorzitter Semih Eski met Kamerleden van de Tweede Kamer in gesprek over de uitkomsten van de SER-verkenning. Naast CNV Jongeren waren ook de jongerenorganisaties NJR, LSVb, FNV Jong en Jong Management vertegenwoordigd. Samen onder de noemer van het SER Jongerenplatform.

Kernpunten van het debat

Luce van Kempen, voorzitter van SER Jongerenplatform, benadrukt tijdens de opening van het debat dat zowel de SER-verkenning als het debat zelf geen kommer en kwel is voor jongeren. In het debat stonden de volgende punten centraal:

  • Toegankelijkheid van het onderwijs
  • Zekerheid op de arbeidsmarkt
  • Eerlijke kansen op de woningmarkt
  • Kansenongelijkheid onder jongeren

Ook was er aandacht voor het streven naar de invoering van de inmiddels veelbesproken generatietoets – een idee van CNV Jongeren.  Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Alex Tess Rutten (voorzitter LSVb) benoemden nog de ‘onzichtbare muur’, waarin jongeren met een breed netwerk meer profiteren van alle potentiële kansen ten opzichte van jongeren die geen groot of helemaal geen netwerk hebben.

Semih Eski: “Tien jaar geleden was het zo dat jongeren gemiddeld op hun vierentwintigste hun eerste vaste baan kregen. Nu is zevenentwintig jaar.’’

De arbeidsmarkt in moeilijkheden

Ook de onzekerheid van jongeren op de arbeidsmarkt werd uitgebreid besproken. Eski: ‘Minder werkzekerheid betekent minder baanzekerheid, wat weer leidt tot minder financiële zekerheid. Tien jaar geleden was het zo dat jongeren gemiddeld op hun vierentwintigste hun eerste vaste baan hadden, nu is dat zevenentwintig jaar. Je merkt dat dit flink aan het opschuiven is.’’

Bovendien ziet Eski dat jonge ondernemers steeds eerder afhaken en dat hun bedrijven de stap naar volwassenheid niet kunnen maken. Om meerdere en uiteenlopende redenen.  Op de vraag van Tweede Kamerlid Wörsdörfer (VVD) over een mogelijke oplossing antwoordde Eski: “Mijn advies is om jonge ondernemers beter te begeleiden bij de start van hun bedrijf. En aan de jonge ondernemer: blijf investeren in je werknemers. Het succes van je bedrijf valt of staat er mee.”

Uitstelgedrag onder jongeren

In het debat komen de prestatiedruk onder jongeren en het toenemende uitstelgedrag van de zogenoemde ‘grote mijlpalen van het leven’ zoals het kopen van een eerste woning of het stichten van een gezin veelvuldig naar voren. Alex Tess Rutten, voorzitter van LSVb stelt dat jongeren ruimte nodig hebben en dat zij teveel het gevoel hebben dat het nu of nooit is. Kamerlid Paternotte (D66) herkent dit, met name rond bindende studieadviezen en zelfs rond de Cito-toets of een andere eindtoets.

De jongerenvertegenwoordigers: ‘’De SER-verkenning is uitgevoerd om jongeren een stem te geven.’’

Aan het einde van het debat is duidelijk dat de vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties en de politici weer een stap dichterbij elkaar gekomen zijn. Er is zicht op genoeg oplossingen om de positie van jongeren te verbeteren. Als het aan CNV Jongeren ligt: nu nog een spoedig vervolg!