CDA-Kamerlid Peters op bezoek bij werkgroep Participatie CNV Jongeren

CDA-Kamerlid Peters op bezoek bij werkgroep Participatie CNV Jongeren

Op maandagavond 14 januari 2019 heeft de werkgroep participatie van CNV Jongeren gesproken met René Peters, Tweede Kamerlid namens het CDA. Deze bijeenkomst kwam voort uit een eerder bezoek van de werkgroep participatie aan de Tweede Kamer. Leden van de werkgroep deelden hun persoonlijke ervaringen op de arbeidsmarkt. Behalve het delen van deze ervaringen, stelden ze veel vragen en deden ze concrete suggesties om het beleid voor jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren. Het was een mooi, open en goed gesprek. Lees hieronder de sfeerimpressie van de avond.

 Met de verse pizza’s op tafel, begon de avond om 18 uur. Na een korte introductie van CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski, stelde iedereen zich voor en werd de planning van de avond besproken. Leden van de werkgroep stelden onderwerpen voor om te bespreken met CDA Kamerlid de heer Peters. Wat volgde was een informeel, maar vooral ook boeiend gesprek over diverse onderwerpen: eerlijke kansen op een betaalde baan, ondersteuning naar en op de werkvloer, knelpunten in de participatiewet, Wajong-korting en de individuele studietoeslag. Het gesprek werd afgesloten met een groepsfoto.

Besproken thema’s werkgroep participatie CNV Jongeren

Een belangrijk thema van de avond was de begeleiding naar werk en ondersteuning van mensen met een beperking op de werkvloer. Belangrijk punt van kritiek is dat de begeleiding vaak niet goed genoeg is geregeld, waardoor jongeren tussen wal en het schip raken op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan zijn proefplaatsingen. Hier moet volgens hen meer toezicht op, zodat er geen misbruik van wordt gemaakt. Ondanks het feit dat het momenteel economisch goed gaat zijn er nog steeds veel jonge mensen met een beperking die zonder werk thuiszitten. De werkgroep pleit voor meer banen voor deze doelgroep. Tijdens de bijeenkomst werd het idee geopperd dat werkgevers meer moeten uitleggen wat ze precies doen in hun organisatie om jongeren met een beperking aan een baan te helpen. Het principe ‘pas-toe-leg-uit’ wordt vaak gehanteerd om in jaarverslagen diversiteitsbeleid te verantwoorden voor topfuncties. De werkgroep is van mening dat dit ook moet gaan gelden voor banen die zijn bestemd voor mensen met een beperking. Het gaat dan om de vraag op welke wijze de werkgever zich heeft ingezet om mensen met een beperking in zijn of haar bedrijf aan een baan te helpen? Op de avond was er een interessante discussie over de basisbaan of een basisinkomen. Ook de Wajong-korting was een belangrijk onderwerp van gesprek. Jongeren met arbeidsvermogen die kunnen en willen werken, maar geen werk hebben vinden het niet eerlijk om maandelijks gekort te worden op hun uitkering. Tot slot kwam ook het pas verschenen rapport van de Inspectie SZW over de individuele studietoeslag ter sprake. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat veel geld wat is bestemd voor studenten met een functiebeperking de studenten niet goed bereikt. Dit is zonde. CNV Jongeren vraagt samen met de LSVb hier langere tijd aandacht voor en hoopt dat dit probleem voor studenten met een functiebeperking snel wordt opgelost.

Vervolg

Peters gaf aan de zorgen van de leden over hun ervaring op de arbeidsmarkt serieus te nemen en waar mogelijk mee aan de slag te gaan. Ook gaf hij aan in de toekomst opnieuw bij de werkgroep participatie op bezoek te willen komen of ons te ontvangen in de Tweede Kamer.

wil jij je inzetten voor de positie op de arbeidsmarkt van jongeren met een beperking? Doe met ons mee en meld je aan via info@cnvjongeren.nl.