Kritisch op leenstelsel-rapport CPB

Het Centraal Planbureau concludeert in een recent verschenen rapport over de effecten van het leenstelsel, dat de invoering van het sociaal leenstelsel geen invloed zou hebben gehad op de instroom in het hoger onderwijs. Net als voorheen zou 85% van de havo- en vwo-leerlingen voor een opleiding aan het hbo of de universiteit kiezen geven […]