Beste cao-onderhandelaren, samen goede rouwondersteuning regelen?

Veel werknemers krijgen in hun leven te maken met het verlies van hun ouders, partner of kind. Het verlies van een dierbare is een schokkende en vaak levensveranderende gebeurtenis. Het maakt verschil of de dierbare op leeftijd is of jong, of de persoon al ziek was of dat het overlijden plotseling is.

Hetzelfde geldt voor de werknemer. Naast overeenkomsten kunnen factoren – zoals leeftijd of cultuur – zorgen voor verschillen in rouwervaringen. De rouwverwerking na het overlijden van een dierbare is hierdoor persoonlijk en voor iedereen anders. Omgaan met rouw en rouwverwerking op de werkvloer is dus per definitie maatwerk. Dit vergroot het belang om de arbeidsvoorwaarden goed in te richten en kennis- en vaardighedenbevordering binnen organisaties te verhogen, zodat goede ondersteuning niet kans-afhankelijk is.

In veel cao’s is geregeld dat de werknemer bij het overlijden van een dierbare (familielid in de eerste graad en tweede graad) één of enkele dagen vrij heeft of van de dag vanaf het overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Voor de periode daarna zijn vaak geen afspraken gemaakt.

Voorstel:

Spreek in de cao een rouwprotocol af met daarin opgenomen maatwerkafspraken over:

 • praktische handelingen rondom het overlijden, zoals het regelen van bloemen of een advertentie

 • het bevorderen van bewustwording en begrip van de werkgever, de leidinggevenden en de collega’s;

 • het bevorderen van vaardigheden van leidinggevenden om signalen op te vangen wanneer rouw negatieve invloed heeft op werk, zoals bij verminderde concentratie, moeite met keuzes, verminderde energie, etc.

 • het in kaart brengen van korte én lange(re) termijn-ondersteuningsopties die een organisatie heeft, zoals een eventuele rouwcoach of -verlof voor werknemers en rouwmodules voor leidinggevenden/collega’s

 • Mogelijkheden tot tijdelijk aangepast werk. Te denken valt aan:

  • Aangepaste werktijden

  • Aangepaste werkzaamheden

  • Aangepaste werkomgeving

 • Een flexibel op te nemen regeling van doorbetaald rouwverlof. Wij pleiten voor het volgende verlofbudget:

  • minimaal 10 verlofdagen;

  • flexibel op te nemen in dagen, dagdelen en uren;

  • CNV Jongeren pleit er specifiek voor om dit ook te laten gelden voor broers en zussen

Gebruik voor het opstellen van het rouwprotocol de CNV Handreiking Rouw op de werkvloer. Aanvullend kan de graphic novel van CNV Jongeren voor organisaties met jonge werknemers gebruikt worden.

Regel verder dat de werknemer met een eenvoudige melding gebruik kan maken van dit verlof, zolang nodig is. Juist dat laatste is belangrijk, zodat een werknemer die op het werk in zijn verdriet door iets getriggerd wordt zonder verdere toelichting of discussie na een melding bij de werkgever of zijn leidinggevende naar huis kan.