Aflossen studieschuld via IKB in nieuwe cao Rijk

De inzet van CNV Jongeren om je studieschuld voordelig af te lossen via het Individueel Keuze Budget (IKB) is afgesproken in de nieuwe cao Rijk. We zijn ontzettend blij dat het idee van een aantal leden van CNV Jongeren om in de cao de mogelijkheid te bieden om je studieschuld fiscaal vriendelijk af te lossen via je IKB, niet alleen is overgenomen in de onderhandelingen door CNV, maar ook definitief in de cao terecht is gekomen. Judith de Jonge, CNV Jongeren: “Een studieschuld kan financiële stress opleveren en het kopen van een huis moeilijker maken. Dat het Rijk er nu voor kiest om gehoor te geven aan deze oproep, is een mooie stap in de goede richting.”

De afspraak in de cao betekent dat jonge werknemers met een studieschuld bij DUO vanaf 2025 maximaal €2000,- per jaar kunnen aflossen via het nieuw toe te voegen doel ‘aflossen studieschuld’ van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarmee kunnen werknemers dit bedrag uit hun IKB, bruto – netto maken. Het Rijk gebruikt  hiervoor de fiscale Werkkostenregeling, die werkgevers in de markt ook kunnen benutten. De werkgever Rijk betaalt over het bedrag dat de werknemer aflost een fiscale heffing.

Het Rijk wil met deze regeling een aantrekkelijke sector zijn en blijven voor jonge werknemers. We hopen dat veel cao’s zullen volgen!