Veranderingen in jouw lidmaatschap

Onlangs heb je van ons bericht gekregen dat we per 1 januari 2024 het lidmaatschap uitbreiden en nieuwe contributietarieven kennen, afhankelijk van je leeftijd, of je student bent of werkt en wat je verdient. Op de algemene ledenvergadering in september is er namelijk mee ingestemd dat alle leden van het CNV vanaf het nieuwe jaar onder hetzelfde contributiesysteem vallen. Dat kan betekenen dat er iets verandert in het bedrag dat je betaalt. Echter, de uitvoer van dit nieuwe stelsels moeten we vanwege technische omstandigheden uitstellen. Dit betekent dat je als lid van CNV Jongeren de eerste drie maanden van 2024 nog je huidige contributie blijft betalen. We hopen op 1 april over te gaan naar het nieuwe contributiestelsel. Wél kun je per direct al gebruikmaken van alle voordelen die het gezamenlijke lidmaatschap van CNV met zich meebrengen. Als lid van CNV Jongeren kun je per 1 januari 2024 gebruikmaken van rechtshulp voor werk en inkomen en gezinsrechtsbijstand. 

Dit zijn de nieuwe tarieven

Afhankelijk van je leeftijd, of je student bent of werkt en wat je verdient, gelden de volgende veranderingen per maand.

Lidmaatschapstarieven2023 (1)

Houd er rekening mee dat in het verleden de contributie van CNV Jongeren achteraf werd geïncasseerd. Bij het nieuwe systeem zal dat vooraf zijn. Voorbeeld: je contributie over de maand januari wordt in het nieuwe systeem in de maand daarvoor afgeschreven, dus in december, in plaats van in januari.

Wijzig je gegevens

Het kan zijn dat er sinds je inschrijving als lid bij CNV Jongeren iets in je situatie is veranderd. Je bent bijvoorbeeld nog student, bent (tijdelijk) gestopt met werken of je maandinkomen is niet bij ons bekend. Dan horen we dat graag. Ook zijn we benieuwd naar de sector waarin je werkzaam bent, zodat je kunt meepraten over je cao. Je kan je gegevens wijzigen of aanvullen via de button hieronder.

Mocht een wijziging gevolgen hebben voor het bedrag dat je betaalt voor je lidmaatschap, dan wordt dit aangepast.

Dit krijg je van ons

Met de wijziging in het contributiesysteem breiden we ook het lidmaatschap van CNV Jongeren flink uit. Dit zijn alle voordelen op een rijtje:

 • Invloed op jouw cao
 • Invloed op sociaal plan
 • Salaris of loonstrook check
 • Arbeidsvoorwaarden check
 • Informatie en advies over werk en inkomen
 • Hulp bij juridische problemen (werk en privé)
 • Stakingsuitkering bij deelname en je daarom geen loon ontvangt
 • Gratis loopbaanbegeleiding
 • Workshops, trainingen en cursussen
 • Hulp bij belastingaangifte
 • Melding maken over je werkgever
 • Vertrouwenspersonen, informatie of advies tijdens je ziekteverlof in het tweede ziektejaar
 • Collectiviteitskorting zorgverzekering CZ op aanvullend pakket
 • Kortingen op telefoonabonnement, energiecontract en meer!

Wil je meer lezen over alle diensten die we aanbieden? Kijk op www.cnv.nl/diensten. Daar vind je bijvoorbeeld meer informatie over de juridische hulp die we bieden voor betalende leden; een groot voordeel! Klik op de button hieronder voor meer info.

Veelgestelde vragen

Ik ben in een verkeerde categorie ingedeeld. Hoe wijzig ik mijn gegevens?

Je kan je gegevens wijzigen via dit formulier. Wil je andere persoonsgegevens wijzigen dan de gegevens op het formulier? Neem dan contact op via 030 751 1001 of cnvinfo@cnv.nl.

Wanneer ben je student?

Je bent student als je in het bezit bent van een inschrijfbewijs van een voltijd mbo, hbo of wo opleiding.

Ik val onder de Wajong of Participatiewet, maar betaal nu geen contributie. Moet ik vanaf januari 2024 gaan betalen?

Als je nu gratis lid bent, dan blijf je gratis lid.

Betaal ik het juiste contributietarief?

Het contributietarief is gebaseerd op je leeftijd, of je student bent of werkt en wat je verdient. Per mail heb je van ons je nieuwe contributietarief ontvangen op basis van de gegevens die wij hebben. Komt dit niet overeen met je huidige situatie? Geef dan een wijziging aan ons door via dit formulier.

Ik val onder de Wajong of Participatiewet, en betaal nu 1,50, maar ik ben verkeerd ingedeeld vanaf 2024. Wat zou ik moeten betalen en moet ik dat doorgeven?

Als je nu onder de Wajong of Participatiewet valt en in de mail zie je dat je daar niet bent ingedeeld, dan weten wij dat niet. Geef dan de wijziging aan ons door. Je nieuwe contributietarief is dan met de overgangskorting €5,10 per maand in januari.  

Wat is de betaaldatum van mijn contributie?

De contributie van januari wordt rond de 22e van die maand afgeschreven.

Kan ik ook jaarlijks betalen in plaats van maandelijks?

Neem hiervoor contact op via 030 751 1001 of cnvinfo@cnv.nl.

Ik heb bij inschrijving gekozen voor een lidmaatschapsactie van 15 euro per jaar. Wat gebeurt er met mijn contributie?

Deze kortingsactie hield in dat je voor het hele jaar 2023 €15,- in totaal betaalde, oftewel €1,25 per maand. Je hebt dus nog geen contributie vooruit betaald over 2024. Vanaf januari 2024 ga je over naar het nieuwe contributiestelsel, waarvoor de nieuwe tarieven gelden.

Hoe wordt de korting in de overgangsregeling berekend?

Om de overstap kleiner te maken krijg je van ons in het eerste jaar korting een korting van 40% op het verschil in contributie dat je eerst betaalde ten opzichte van wat je in het nieuwe stelsel zou betalen. Ook in de twee jaar daarna krijg je nog korting op het verschil in tarief. In 2025 is dat 20% en in 2026 10%.

De korting geldt alleen voor leden die een substantieel hogere contributie gaan betalen en niet voor de leden die van €1,25 of €1,50 per maand naar  €2,- gaan.

Ik ben lid bij CNV Jongeren én bij een andere CNV bond (Vakmensen of Connectief). Wat gebeurt er met mijn lidmaatschappen na 1 januari 2024?

Omdat we naar één gezamenlijk contributiestelsel gaan met dezelfde dienstverlening heb je feitelijk een dubbellidmaatschap en betaal je twee keer hetzelfde bedrag. Je moet hier zelf actie op ondernemen als je een van deze twee lidmaatschappen stop wilt zetten.

Sinds mijn inschrijving bij CNV Jongeren is er veel veranderd in mijn studie/werk/loopbaan. Kan ik nog lid blijven?

Alle leden van het CNV vallen vanaf het nieuwe jaar onder hetzelfde contributiesysteem en maken gebruik van dezelfde dienstverlening. Grote kans dat de uitbreiding van ons lidmaatschap dus ook bij je nieuwe situatie past. Bekijk hier de voordelen en diensten waar je gebruik van kan maken vanaf januari 2024.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

We gaan zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Lees hier meer over onze privacyverklaring.

Waarom moet ik mijn bruto maandinkomen doorgeven?

Het contributietarief is onder andere gebaseerd op wat je maandelijks verdient. Om je in de juiste categorie in te delen ontvangen we graag je bruto maandinkomen. We gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Je kan je gegevens doorgeven via dit formulier.

Waarom moet ik mijn sector/werkgever doorgeven?

Om inspraak te hebben op jouw cao is het van belang dat we weten onder welke cao je valt. Dat weten we op basis van je sector en werkgever. We gaan zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Je kan je gegevens doorgeven via dit formulier.

Welke dienstverlening biedt CNV Jongeren?

Alle leden van het CNV vallen vanaf het nieuwe jaar onder hetzelfde contributiesysteem en maken gebruik van dezelfde dienstverlening. Bekijk hier de voordelen en diensten waar je gebruik van kan maken vanaf januari 2024.

Daarnaast blijven we ook gewoon doen wat je al van ons gewend bent.

Heb ik bij CNV Jongeren ook inspraak in mijn cao?

Alle leden van het CNV vallen vanaf het nieuwe jaar onder hetzelfde contributiesysteem en maken gebruik van dezelfde dienstverlening.  Dat geldt ook voor inspraak op je cao. Om inspraak te kunnen hebben is het van belang dat we weten onder welke cao je valt. Je kan je gegevens doorgeven via dit formulier.

Heb je vragen over de contributiewijziging, de uitbreiding van het lidmaatschap of het wijzigen/aanvullen van je gegevens?

Neem dan contact met ons op via 030 751 1001 of cnvinfo@cnv.nl.

Heb je overige vragen voor CNV Jongeren?

Neem dan contact met ons op via 030 751 1850 of info@cnvjongeren.nl.

Contact

Heb je vragen over de contributiewijziging, de uitbreiding van het lidmaatschap of het wijzigen/aanvullen van je gegevens? Neem dan contact met ons op via 030 751 1001 of cnvinfo@cnv.nl.