Persbericht | CNV Jongeren bepleit wettelijk rouwverlof, ook voor broers en zussen

Uit een enquête van CNV Jongeren onder haar achterban blijkt dat maar liefst 96,6% van de respondenten instemt met de noodzaak voor een wettelijk rouwverlof. Ondanks dat de ‘rouwende jongere’ misschien moeilijk is voor te stellen, verliezen toch jaarlijks ruim 6.000 kinderen tot 18 jaar een of twee ouders.[1] Hier zitten de jongvolwassenen tot en met 30 jaar, en de verliezen van andere dierbaren, nog niet eens bij. Jonge, rouwende werknemers lopen het risico op kort- en langdurig verzuim en zelfs op volledig uitval.[2] Tijdens het rondetafelgesprek van 25 november in de Tweede Kamer pleit CNV Jongeren voor een wettelijk rouwverlof van tien flexibele dagen bij een verlies binnen het gezin.

In hetzelfde telefoongesprek “gecondoleerd” en “wanneer kom je weer werken?” horen, of het niet veilig voelen bij de arbo-arts. Nog te vaak krijgen werknemers te maken met onbegripvolle of ongevoelige werkgevers, leidinggevenden of collega’s. Meestal niet uit onwelwillendheid, maar uit onwetendheid of ongemak. Onderzoek van CNV toont aan dat 1 op de 10 werknemers door de combinatie van rouw en werk een burn-out krijgt.

Wettelijk rouwverlof ook voor broers en zussen

Vandaar dat CNV Jongeren zich actief inzet voor een wettelijk rouwverlof van tien flexibele, doorbetaalde werkdagen voor eerstegraadsfamilie en (schoon)broers en (schoon)zussen en organisaties adviseert een rouwprotocol te hanteren. Dit biedt mensen de tijd zaken te regelen en te beginnen met het verwerken. De jongerenvakbond maakt zich zorgen dat, op dit moment, werknemers nog te afhankelijk zijn van hun cao of leidinggevende voor eventuele vrije dagen. Nog te vaak moet een werknemer gedwongen eigen vrije dagen opnemen of zich ziek melden. 96,6% van de enquête-respondenten is ook voor een wettelijk rouwverlof.

Het op jonge leeftijd verliezen van een broer of zus kan tevens een vergelijkbare zware impact hebben. 87% van de respondenten is het hiermee eens. Een aantal gaven aan dat het verlies van andere dierbaren net zo zwaar kan wegen, zoals van beste vrienden, huisgenoten of zelfgekozen familie. Onder meer vanwege deze gedegen input, adviseert CNV Jongeren een rouwprotocol.

Rouwprotocol voor goede, duurzame ondersteuning op de werkvloer

Het rouwproces kent geen einddatum. Rouw is bovendien niet een fenomeen dat “opgelost” moet of kan worden, maar bewustwording onder de directe omgeving is van groot belang om voor goede ondersteuning te zorgen. De werkvloer maakt een belangrijk onderdeel uit van deze directe omgeving. Het gehoord en erkend voelen door je directe collega’s en leidinggevende, de ruimte en tijd krijgen om te rouwen, duidelijkheid en zekerheid; deze zaken worden door onder meer de respondenten aangedragen als zeer belangrijke onderdelen. Het op een veilige manier met elkaar in gesprek gaan, wordt geholpen door het hebben van een rouwprotocol. Het draagt bij aan het creëren van meer begrip over de dagelijkse uitingen van rouw op de werkvloer en geeft praktische handvaten aan werknemer en werkgever.

CNV Jongeren start in januari 2022 met een project om de werkvloer-behoeften van jonge werknemers en werkgevers in kaart te brengen en zal vervolgens komen met een opzet voor een rouwprotocol voor organisaties.

[1] CBS, 2013. ‘Jaarlijks verliezen ruim zesduizend minderjarige kinderen een of beide ouders’.

[2] CNV Vakmensen, 2019. ‘Rouw op het werk: Ervaringen van leden van CNV Vakmensen’.