Anbi-status

CNV Jongeren is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws, want dit betekent dat de giften aan CNV Jongeren in aanmerking komen voor belastingaftrek. De regeling is ingegaan in 2016. Giften die na deze datum zijn overgemaakt aan CNV Jongeren komen dus in aanmerking voor belastingaftrek volgens de voorwaarden van de Belastingdienst.

Doelstelling

CNV Jongeren zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zij kiest hiervoor op grond van haar visie op mens en maatschappij en laat zich daarbij inspireren en leiden door het Christelijk sociaal gedachtegoed. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, empowerment en vrijheid om keuzes te maken spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles op het gebied van arbeid en inkomen.

CNV Jongeren werkt vanuit de visie dat jong-zijn een levensfase is. Enerzijds omdat het voorbereidt op het volwassen leven. Anderzijds omdat jong-zijn een op zichzelf staande levensfase is met haar eigen cultuur en problemen. Typerend voor deze levensfase is dat jongeren vaak voor het eerst keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun verdere leven. CNV Jongeren wilt jongeren bewust maken van deze keuzes, bij deze keuzes adviseren en waar nodig ondersteunen. Naast juridische steun en informatie, geeft CNV Jongeren haar leden een stem, wij stellen problemen waar jongeren tegenaan lopen aan de kaart.

Dagelijks Bestuur

Justine Feitsma
Voorzitter

Eefje Smeulders
Secretaris/penningmeester (directeur)

Raad van toezicht

Joany Krijt
Voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht
Lid sinds juni 2019

Bas van der Vliet
Regiomanager UWV Midden Gelderland
Lid sinds juni 2018

Mike Boven
Manager business control ai
Lid sinds juni 2021

Klaas Pieter Derks
Landelijk adviseur en projectmanager UWV
Lid sinds juni 2019

John Herfkens
Directeur bestuurder bij Onderwijs Advies
Lid sinds juni 2020

Harry van der Molen
Tweede Kamerlid (CDA)
Lid sinds juni 2020

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht van CNV Jongeren ontvangt geen enkel salaris van CNV Jongeren voor hun werkzaamheden ten behoeve van CNV Jongeren. Het salaris van het bestuur van CNV Jongeren is conform de betreffende cao-schaal voor deze functie.

Beleidsplan 2024

Download het beleidsplan en de begroting.

Jaarrekening 2022

Download de jaarrekening.

Jaarrekening 2021

Download de jaarrekening.

Jaarrekening 2020

Download de jaarrekening.

Anbi informatie CNV Jongeren

DELEN VIA: