Realisten voor de klas

Wij geloven dat wanneer kinderen opgroeien in een diverse omgeving waar een inclusieve mindset gestimuleerd wordt, dit een goede basis legt voor de rest van hun leven. Het zorgt ervoor dat kinderen nu en in de toekomst gelijkwaardiger om kunnen gaan met mensen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ze zullen leeftijdsgenoten met een beperking beter begrijpen. En in de toekomst kunnen zij op de werkvloer een goede collega zijn voor iemand met een arbeidsbeperking!

Met Realisten voor de Klas willen we ervoor zorgen dat basisschoolleerlingen, docenten en scholen bewust aan de slag gaan met inclusie. Dit doen we door jongeren met een arbeidsbeperking – wij noemen hen Realisten – uit te nodigen voor de klas te gaan staan. Zij delen hun persoonlijke verhaal, doen met de leerlingen een checklist hoe inclusief hun school is en brainstormen welke acties genomen kunnen worden om een (nog) inclusievere school te zijn. Als school ga je daarna twee maanden aan de slag om de acties uit te voeren. Tot slot komen de Realisten een tweede keer langs. Wat is er veranderd? Welke stappen zijn gezet?

Meer informatie?

Download de flyer.

Realist, wat is dat?

Dit zijn jongeren met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of psychische of verstandelijke beperking. Zij hebben een realistisch beeld van wat zij wel en niet kunnen. Als ervaringsdeskundigen geven ze pitches en delen ze in hun ervaringsverhaal over hoe het is om te leven, leren en werken met een arbeidsbeperking. Om vooroordelen te bestrijden en werkgevers, het onderwijs en jongeren te activeren inclusiever te denken en doen.

Nodig een realist uit

Wil jij een Realist uitnodigen voor jouw basisschoolklas? Ben je enthousiast en/of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Projectleider

Jasper Stoorvogel

Projectleider Realisten voor de Klas

DELEN VIA: