Jong en oud gaan samenwerken in hervorming pensioenstelsel

Jongerenorganisaties en ouderenorganisaties die actief zijn in de pensioensector gaan samenwerken. Jong en oud slaan de handen ineen met een gezamenlijk overlegorgaan dat zich buigt over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Verschillende organisaties hebben hiertoe besloten naar aanleiding van de brief van 27 januari jl. die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid […]

Kick-off PensioenLab: De pensioensector jongerenproof!

Ruim 70 jongeren van het PensioenLab hebben op 25 januari bij de Nederlandse Bank hun ideeën over verschillende pensioenproblemen gepresenteerd. Binnen zes thema’s kijken ze naar manieren waarop zowel het pensioenstelsel als de pensioensector verbeterd kan worden om meer te voldoen aan de behoeften van jongeren. Semih Eski, bestuurslid van de Stichting PensioenLab, stelt namens […]

Bootcamp nieuwe Ambassadeurs van de Techniek

Ambassadeurs van de Techniek trainde deze week zeventien jongeren in presentatievaardigheden. De jongeren volgen allemaal een technische opleiding en willen andere jongeren enthousiasmeren ook een technische opleiding te volgen. Donderdag was de eerste intensieve en actieve dag waarin de ambassadeurs (toen nog ambassadeurs in spé) alles leerden over presentatievaardigheden. Ze leerden hoe je goed en […]

Kick-off MZ LAB Rijk

Veertig jonge rijksambtenaren verzamelden zich zaterdagochtend 21 januari bij ProDemos in Den Haag voor de kick-off van het MedezeggenschapsLAB Rijk (MZLAB Rijk). De komende tijd buigen zij zich over verschillende thema’s om de medezeggenschap binnen het Rijk te verjongen en vernieuwen. De jonge ambtenaren werken bij de ministeries Financiën, Infrastructuur en Milieu, Onderwijs Cultuur en […]

Midden-Gelderland geeft werkgevers Harrie-vouchers

Toen CNV Jongeren zo’n acht jaar geleden aan de slag ging om leden met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen vielen een paar dingen op, vertelt projectleider Robin de Rooij. Zo bleken veel werkgevers open te staan voor een gesprek met een Wajonger over de voorwaarden om aan het werk te komen. Sommige jongeren […]

Participeren in de Participatiewet

Participeren… Eigenlijk is dat een duur woord voor iets dat wij bij CNV jongeren heel erg normaal vinden. Het betekent namelijk ‘meedoen’. Meedoen kun je op verschillende manieren en met verschillende mensen en op verschillende momenten, bijvoorbeeld op school, tijdens je studie, thuis of bij je (sport)vereniging. Je maakt deel uit van een groep en […]

Het leenstelsel: een belemmering of investering?

Volgens Semih eski van CNV Jongeren verspert het leenstelsel veel studenten de toegang tot het hoger onderwijs: “Ik vind dat opleidingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Iedereen die wil studeren, moet kunnen studeren. Door het leenstelsel zijn er mensen die wel willen, maar niet kunnen. […] Je noemt het sociaal, maar het is niet sociaal […]

Ontwikkelingen op-afroepeconomie funest voor jongeren

Jongeren zijn in de toekomst steeds meer de dupe van de ‘op-afroepeconomie’. De continuïteit in het werk daalt en er zijn minder mogelijkheden om een loopbaan te plannen, blijkt uit het SCP-rapport ‘De toekomst tegemoet’. “Het SCP-rapport bevestigt onze zorgen over de verder toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Onzekerheid lijkt de enige zekerheid te worden […]

‘Denk groot, durf groot’ leidend in beleidsplan CNV Jongeren 2017

Gisteravond was de laatste Algemene Ledenvergadering van het jaar. Het was een geslaagde avond met ruimte voor een terugblik op 2016, een vooruitblik op 2017 en debat over de #vakbondvandetoekomst. In de vooruitblik op aankomend jaar hebben we met de leden het ambitieuze beleidsplan besproken. “De titel van het beleidsplan Denk Groot, Durf Groot verwoordt de […]

Opinieartikel CMHF: Generaties niet tegen elkaar uitspelen

Voorheen pronkten we met het ‘beste pensioenstelsel van Nederland’. Inmiddels is de toekomst van ons pensioenstelsel een ‘ heet’ onderwerp, zeker met de verkiezingen op komst. Waar gaat de discussie precies over? De nieuwste editie van het magazine P’oen zoomt in op de vraag: ‘Samen of ieder voor zich?’. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski stelt in […]